ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร

ให้บริการในด้านการติดตั้ง การซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คำนึงเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในระบบสำรองไฟ UPS ให้ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บริษัท องค์กร

จำหน่ายเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากบ่อขยะบ่อมูลสัตว์
สำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฟาร์มหมูฟาร์มไก่และเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง
ของโรงงาน โรงแรม-รีสอร์ท โรงพยาบาลและที่อื่นๆ

ติดตั้งชุดควบคุมประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 Master control panel ตู้ควบคุม ATS Panel
ตู้ควบคุม Battery charger panel

 

จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ

อุปกรณ์เดินระบบครบวงจร เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
AVR , SPEED CONTROL , SYNCHRONIZINE , AUTO START , ATS
ไดชาร์จ Generator alternator
จัดหาอะไหล่ชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Cummins, Perkins, Volvo, Penta, Mitsubishi และอื่นๆ

เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร

ให้บริการในด้านการติดตั้ง การซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คำนึงเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในระบบสำรองไฟ UPS ให้ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บริษัท องค์กร

จำหน่ายเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากบ่อขยะบ่อมูลสัตว์
สำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฟาร์มหมูฟาร์มไก่และเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง
ของโรงงาน โรงแรม-รีสอร์ท โรงพยาบาลและที่อื่นๆ

ติดตั้งชุดควบคุมประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 Master control panel ตู้ควบคุม ATS Panel
ตู้ควบคุม Battery charger panel

 

จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ

อุปกรณ์เดินระบบครบวงจร เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
AVR , SPEED CONTROL , SYNCHRONIZINE , AUTO START , ATS
ไดชาร์จ Generator alternator
จัดหาอะไหล่ชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Cummins, Perkins, Volvo, Penta, Mitsubishi และอื่นๆ

เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล

ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือหนึ่ง ซ่อม-ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส Biogas generator set บริการหลังการขายดีไม่ทิ้งลูกค้า จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมอุปกรณ์เดินระบบครบวงจร


Tel : 084-093-3851 คุณธวัชชัย 083-830-2629  คุณปริญญา

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

electrical

ติดตั้ง ให้เช่า ออกแบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และไบโอแก๊ส
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซ่อมแซม

 จำหน่ายอะไหล่ AVR, BATTERY CHARGER
SPEED CONTROL, GENERATOR CONTROLLER

ซ่อมแซมและปรับปรุง

repair

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แก้ไขตามอาการและปรับปรุงระบบ
Control Generator

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส

 

 

" พลังงานสะอาด ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ "

สำหรับฟาร์มหมู ฟาร์ไก่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าbiogas

Synchronizing Generator

 

เป็นผู้นำด้านระบบ ​SCADA

สามารถควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Online ได้จากทุกพื้นที่

เฟิร์สเทคโนโลยี่แอนด์คอนโทรล

เราเป็นผู้นำด้านการติดตั้งระบบ SCADA ของ Deep Sea Electronics
ในการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Online โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำหน่ายอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ
ติดตั้งและประกอบ Control generator set
งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
และงานปรับปรุง Control generator

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส

Biogas generator set

บริการหลังการขายดีไม่ทิ้งลูกค้า จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟพลังงานก๊าชชีวภาพ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมอุปกรณืเดินระบบครบวงจร เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า Control panel generator set, ATS controller, AVR, Generator sprrd control unit,Gen-set controller Synchronnize generator, SCADA Online controller, ไดชาร์จ Generato alternator, Battery charger จัดหาอะไหล่ชุดซ่อมเครื่องดีเซลกำเนิดไฟฟ้า Cummins, Perkins, Volvo, Penta, Mitsubishi และอื่นๆ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส เฟิร์สเทคโนโลยี่

บทความ

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ มีไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องนิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่มี

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และองค์กรณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

Biogas คือ อะไร

 

แก๊สชีวภาพ เป็นแก๊สที่เกิดตามธรรมชาติจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสียมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยแบคทีเรียหลายชนิด

 

ระบบ SCADA คืออะไร

SCADA ย่อมาจาก Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่มีหน่วยควบคุมอยู่ห่างไกลกับกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ต้องการแก๊สชีวภาพจากแหล่งผลิตเช่น แหล่งหมักผลิตผลทางการเกษตร บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อขยะ แก๊สชีวภาพที่ผลิต ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 16 - 24 ชั่วโมง/วัน มีความทนทาน ราคาไม่แพง ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ถึง 90%

ประกาศรับสมัครงานด่วน !

สนใจสมัครงาน TECHNICIAN
คลิกดาวน์โหลดใบสมัครงาน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส เฟิร์สเทคโนโลยี่