เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส เฟิร์สเทคโนโลยี่

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร

ให้บริการในด้านการติดตั้ง การซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คำนึงเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในระบบสำรองไฟ UPS ให้ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บริษัท องค์กร

จำหน่ายเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากบ่อขยะบ่อมูลสัตว์
สำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฟาร์มหมูฟาร์มไก่และเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง
ของโรงงาน โรงแรม-รีสอร์ท โรงพยาบาลและที่อื่นๆ

ติดตั้งชุดควบคุมประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 Master control panel ตู้ควบคุม ATS Panel
ตู้ควบคุม Battery charger panel

 

จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ

อุปกรณ์เดินระบบครบวงจร เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
AVR , SPEED CONTROL , SYNCHRONIZINE , AUTO START , ATS
ไดชาร์จ Generator alternator
จัดหาอะไหล่ชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Cummins, Perkins, Volvo, Penta, Mitsubishi และอื่นๆ

เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร

ให้บริการในด้านการติดตั้ง การซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คำนึงเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานในระบบสำรองไฟ UPS ให้ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บริษัท องค์กร

จำหน่ายเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากบ่อขยะบ่อมูลสัตว์
สำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ฟาร์มหมูฟาร์มไก่และเป็นแหล่งไฟฟ้าสำรอง
ของโรงงาน โรงแรม-รีสอร์ท โรงพยาบาลและที่อื่นๆ

ติดตั้งชุดควบคุมประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
 Master control panel ตู้ควบคุม ATS Panel
ตู้ควบคุม Battery charger panel

 

จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ

อุปกรณ์เดินระบบครบวงจร เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
AVR , SPEED CONTROL , SYNCHRONIZINE , AUTO START , ATS
ไดชาร์จ Generator alternator
จัดหาอะไหล่ชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Cummins, Perkins, Volvo, Penta, Mitsubishi และอื่นๆ

เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล
เฟิร์สเทคโนโลยีแอนด์คอนโทรล

เราให้ความเชื่อมั่นว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาอย่างราบรื่น

จำหน่ายเครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส Biogas generator set บริการหลังการขายดีไม่ทิ้งลูกค้า จำหน่ายอะไหล่เครื่องปั่นไฟ บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมอุปกรณ์เดินระบบครบวงจร


Tel : 084-093-3851 ธวัชชัย 089-494-9461 ยุพดี

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

electrical

ติดตั้ง ให้เช่า ออกแบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และไบโอแก๊ส
ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ซ่อมแซม

 จำหน่ายอะไหล่ AVR, BATTERY CHARGER
SPEED CONTROL, GENERATOR CONTROLLER

ซ่อมแซมและปรับปรุง

repair

บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แก้ไขตามอาการและปรับปรุงระบบ
Control Generator

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส

 

 

" พลังงานสะอาด ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ "

สำหรับฟาร์มหมู ฟาร์ไก่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าbiogas

Synchronizing Generator

 

เป็นผู้นำด้านระบบ ​SCADA

สามารถควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Online ได้จากทุกพื้นที่

เฟิร์สเทคโนโลยี่แอนด์คอนโทรล

เราเป็นผู้นำด้านการติดตั้งระบบ SCADA ของ Deep Sea Electronics
ในการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ Online โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำหน่ายอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ
ติดตั้งและประกอบ Control generator set
งานบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
และงานปรับปรุง Control generator

บทความ

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ มีไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องนิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่มี

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และองค์กรณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

Biogas คือ อะไร

 

แก๊สชีวภาพ เป็นแก๊สที่เกิดตามธรรมชาติจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสียมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยแบคทีเรียหลายชนิด

 

ระบบ SCADA คืออะไร

SCADA ย่อมาจาก Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่มีหน่วยควบคุมอยู่ห่างไกลกับกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ กระบวนการนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ต้องการแก๊สชีวภาพจากแหล่งผลิตเช่น แหล่งหมักผลิตผลทางการเกษตร บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อขยะ แก๊สชีวภาพที่ผลิต ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 16 - 24 ชั่วโมง/วัน มีความทนทาน ราคาไม่แพง ช่วยให้เจ้าของกิจการประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ถึง 90%